Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Kunstenaar Annika Kappner neemt bezoekers in een geleide meditatie mee op een verkenning van de biologische diversiteit en rijkdom van De Nieuwe Tuin. Ze nodigt hen uit om met al hun zintuigen te ervaren uit welke hybride en soms zelfs paradoxale elementen het milieu is opgebouwd en om een verbinding aan te gaan met hun eigen directe omgeving.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Die ervaring krijgt een extra dimensie doordat Kappner informatie over de historische betekenis en heilzame werking van planten die in De Nieuwe Tuin groeien verbindt aan flarden van de bestaande grootstedelijke en maatschappelijke soundscape van de Rotterdamse binnenstad. Zintuigelijke indrukken die meestal met heel specifieke noties worden geassocieerd, worden hier tegen elkaar afgezet en door elkaar gebruikt: de resulterende beleving verenigt het wetenschappelijke en het esoterische, klasse en etniciteit, het exotische en inheemse, het menselijke, natuurlijke en kunstmatige. De geluidswandeling brengt de onbewuste emoties en denkbeelden aan het licht die bepalen hoe (sociale) ruimte beschouwd en beleefd wordt. Van daaruit biedt de wandeling een mogelijk alternatief voor de gangbare dualistische benadering van mens en ‘natuur.’

"Andere dieren, die voortdurend en meestal onbemiddeld in contact staan met hun omgeving, denken met hun gehele lichaam."  (David Abram, Becoming Animal: An Earthly Cosmology)

Annika Kappner, medeoprichter van het interdisciplinaire kunstenaarscollectief Elephants & Volcanoes, streeft in haar praktijk naar glitches in de waarneming. Haar composities in het verlengde van de schilderkunst zijn een combinatie van elementen uit installatie-, beeldhouw-, geluids- en performancekunst en doen een beroep op meerdere zintuigen tegelijk. Ingegeven door haar ervaring als investeringsbankier, houdt Kappner zich in haar werk bezig met de ontwikkeling van bewustzijn, of de manier waarop de perceptie van ons (zelf)beeld verandert in relatie tot mentale patronen en de onderliggende krachten die vorm geven aan hun systemische tegenhangers in de natuur, beeldende kunst, technologie en wetenschap. Ze streeft ernaar om de hedendaagse verhouding tussen mens, natuur en technologie te voorzien van invalshoeken op basis van ervaringen, waarbij ze ingaat op concepten als non-dualiteit en otherness

Neuhaus

Aquarian Gardens van Annika Kappner gaat van start in het kader van Neuhaus. Het werk herinnert bezoekers aan het gegeven dat de huidige tijd andersoortige kennis vereist dan het type dat het product is van wetenschappelijke analyse of rationele argumentatie. Het volstaat niet (meer) om de leefomgeving te reduceren tot óf natuur óf cultuur. We moeten de wisselwerking tussen de ontworpen leefomgeving en de natuurkrachten die zich daarbinnen voordoen leren ervaren; met behulp van al onze zintuigen en voorbij de beperkingen van de rede. Dan ontstaat er eveneens ruimte voor meer dan menselijke vermogens en inzichten en voor het besef dat alle mensen, soorten en dingen – ondanks hun onderlinge verschillen – misschien toch één zijn.

Aquarian Gardens wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Gemeente Rotterdam.

datum
19/05/2019
tot
31/12/2020
 
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis. De soundwalk is 24/7 te beleven in De Nieuwe Tuin.