Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Computervirussen stelen, beschadigen en bedreigen onze meest gevoelige informatie, bestanden en privacy. Hoewel we alle mogelijke pogingen doen om besmetting te voorkomen, heeft een goed gemaakt computervirus ook iets spannends, en zelfs 'moois'. De meest beruchte exemplaren staan centraal in de installatie Malware, samengesteld door Bas van de Poel en Marina Otero Verzier. Ze vormen het uitgangspunt voor een verkenning van vragen over veiligheid, oorlogsvoering en geopolitiek in tijden van snelle technologische ontwikkeling.

Het computervirus begon ooit als onschuldige grap onder nerds, maar is inmiddels uitgegroeid tot een digitaal wapen van geopolitiek belang. De designpraktijk die achter virussen schuilgaat blijft vaak verborgen, maar wordt in deze tentoonstelling juist uitgelicht. Emulatiesoftware, archiefmateriaal en artistieke interpretaties verbeelden verschillende momenten in de transitie van hobbywerk naar ingrijpende vormen van cybercriminaliteit op internationale schaal. Zo wordt de paradox van de ‘schoonheid’ en complexiteit van dit soort technologie zichtbaar gemaakt: hoe slimmer het ontwerp van een virus in elkaar zit, des te schadelijker zijn de mogelijke gevolgen.

Cruciale infrastructuren

In het streven naar productiviteit en efficiency is de maatschappij steeds zwaarder gaan leunen op digitale technologieën, die bovendien bijna allemaal onderling verbonden zijn. Dit heeft ertoe geleid dat cruciale infrastructuren als de water- en energievoorziening, overheidsinstellingen, banken en transport vatbaarder dan ooit zijn geworden voor besmetting met computervirussen. Er worden daarnaast grote stappen gezet in kunstmatige intelligentie en machine learning, waarmee ook kwaadwillende programma’s zich steeds beter leren aanpassen aan menselijk gedrag en emoties.

De wanorde en schade die niet-menselijke actoren als virussen kunnen aanrichten neemt toe. Ze vertegenwoordigen geen uniform, abstract ‘kwaad,’ maar elk afzonderlijk een unieke combinatie van verfijnd design aan de ene kant en potentiële vernietiging aan de andere. Dit levert de ontwerpgemeenschap een volgende uitdaging op: hoe kan ze veiligheid en privacy onder de huidige omstandigheden leren vormgeven op een manier die opgewassen is tegen kwaadwillende hackers, malware en cyberoorlogsvoering?

Het onderzoek voor de tentoonstelling wordt uitgevoerd door Bas van de Poel, in samenwerking met de afdeling Research van Het Nieuwe Instituut.

Malware is onderdeel van de programmalijn Landschap & Interieur en sluit aan bij de activiteiten van Het Nieuwe Instituut op het gebied van digitale cultuur. Het project bouwt voort op de tentoonstelling Sleep Mode: The Art of the Screensaver en is verbonden aan Steve Bannon: A Propaganda Retrospective en Architecture of Appropriation

Het Nieuwe Instituut heeft zich eerder met een aantal van de centrale vraagstukken van Malware bezig gehouden in projecten als Bot Club, Reading Room, Vertical Atlas, DATAstudio (De Staat van Eindhoven) en Architecture of Security.

datum
04/07/2019
tot
10/11/2019
 
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam