Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Waarom zou je meedoen?

Je hebt een idee waarmee jij denkt dat de andere, meer dan menselijke kennis waar nu behoefte aan is kan worden opgeroepen, gestimuleerd, geproduceerd, onderzocht, gepresenteerd en ervaren. Je kunt daarbij denken aan uiteenlopende voorbeelden als geblinddoekte kooklessen, spirituele wandelingen, algoritmische retraites, free running, leesclubs over ‘vergeten’ filosofen, strategische installaties, geleide meditaties, of… Wanneer je een van de Neuhäusler wordt krijg je professionele ondersteuning en een bescheiden budget om je voorstel uit te voeren en zo een verbinding aan te gaan met een grotere gemeenschap van ruimdenkende, nieuwsgierige creatievelingen uit alle disciplines.

Wie kan er reageren?

Activisten, koks, onderzoekers, uitvinders, amateurs, digitale makers, verzamelaars, ontwerpers, muzikanten, curatoren, ambachtslieden, architecten, buren, mensen… en jij!Samenwerkingspartners die interesse hebben in het helpen uitvoeren van andere voorstellen zijn ook van harte welkom.

Wat zijn de criteria?

We zijn op zoek naar voorstellen die uitgaan van meer dan menselijke kennis, plannen die mensen prikkelen en uitdagen maar hen ook bij elkaar weten te brengen en ideeën die onconventioneel en spannend zijn. Kleur alsjeblieft buiten de lijntjes! Neuhaus geeft de voorkeur aan voorstellen die

  • een feest voor de zintuigen zijn
  • meer Neuhäusler weten te mobiliseren
  • de voorzieningen van Neuhaus benutten, variërend van de tentoonstellingsruimtes tot aan de tuin, het café en het archief
  • nieuwe faciliteiten aan dit repertoire toevoegen
  • uitgevoerd kunnen worden met een bescheiden Neuhaus-bijdrage
  • inspelen op het feit dat Neuhaus zich in Rotterdam bevindt en met innovatieve gastvrijheid de buurt bij het project weten te betrekken

Wat zijn de thema’s?

Het curriculum van Neuhaus wordt grofweg geordend volgens de drie thema’s tijd, materie en collectieve lichamen. We bieden je deze themalijnen als richtlijn voor mogelijke voorstellen.

Tijd

Je kunt de crises van dit moment in bepaald opzicht begrijpen als een conflict tussen verschillende tijdsregimes. Het tempo waarin wij de wereld als mensen beleven botst aan de ene kant met de traagheid en het enorme momentum van geologische processen, waar zelfs het eeuwen- of millennia durende aanpassingsvermogen van de evolutie niet mee synchroon loopt. Processen in de digitale infosfeer verlopen op hun beurt dan weer zó snel dat ze onze niet-machinale waarneming volledig ontgaan. De mens zou eigenlijk moeten leren om zich te bewegen in al die snelheden tegelijkertijd, maar hoe doe je dat?

Materie

Met een menselijke, productiegerichte blik wordt materie bijna altijd bekeken als potentieel ‘materiaal,’ alsof het passief ligt af te wachten totdat het met een ontwerpconcept in een tijdelijke vorm kan worden gegoten. Maar materie bestaat al ver voordat het materiaal wordt en zal ook nadat het materiaal geweest is blijven bestaan. Als je dat niet in ogenschouw neemt, mis je een belangrijk deel van de totstandkoming van de werkelijkheid. Circulariteit blijft een droombeeld als er geen ruimte is voor de acties van materie voor en na materiaal. Materie ‘gedraagt’ zich altijd op een bepaalde manier, bijvoorbeeld in chemische of kinetische zin, of alleen al dankzij de zwaartekracht. In een tijd waarin de menselijke waarheid op losse schroeven lijkt te staan, kunnen we de alternatieve werkelijkheid van het gedrag van materie misschien leren zien.

Collectieve lichamen en intelligentie

Alle lichamen zijn collectieven, alle entiteiten maken deel uit van collectieve lichamen en intelligentie is een collectief proces. Steden zijn bijvoorbeeld altijd ‘slim’ geweest, ook vóór de introductie van smart cities, alleen is de ene wat slimmer dan de andere. We moeten zien te ontkomen aan het beperkende idee dat betekenis bij uitstek op individueel niveau tot stand komt. Tegelijkertijd moeten we weerstand (blijven) bieden tegen de heerschappij van de massa die democratische mechanismen momenteel lijkt uit te hollen. Hoe kunnen we zorgen voor een ‘wij-gevoel’ dat familie, klasse, natie en zelfs soort overstijgt? Wat voor organisatievormen maken allianties mogelijk waar mensen, (eco)systemen en machines baat bij hebben?

De deadline is inmiddels verstreken
(details hieronder)

  • Schrijf je vóór 11 februari 2019 in voor een van de auditiedagen en stuur ons in maximaal 200 woorden een eerste schets van je ideeën. De audities staan gepland voor eind februari en begin maart.
  • Bereid een verhaal, pitch, dans, tekening, gedicht of presentatie van maximaal 10 minuten voor, waarmee je jouw voorstel inleidt
  • Een jury van Neuhäusler selecteert zo veel mogelijk projecten voor audities en nodigt je eventueel uit voor een optreden ‘live on stage’ in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam
  • Als jouw project wordt uitgekozen zal het in nauw overleg met het team van Neuhaus verder worden uitgestippeld en ontwikkeld, om tussen 18 mei en 15 september 2019 deel te kunnen zijn van Neuhaus

Contact

Om je aan te melden of voor aanvullende vragen over Neuhaus of deze oproep kun je contact met ons opnemen via neuhaus@hetnieuweinstituut.nl