Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Neuhaus-ervaring op locatie bij Het Nieuwe Instituut wordt mede gevormd door een aantal projecten die corresponderen met specifieke ruimtes in een academiegebouw en die verwijzen naar bepaalde leerlijnen in het curriculum.

Matter

Is een wetenschappelijke ‘ontdekking’ niet gewoon een kwestie van beter leren waarnemen?

Histories

Hoe is het leren de afgelopen eeuwen vormgegeven? Welke ideologie of visie ging er schuil achter de manier waarop er werd geëxperimenteerd met de gebouwde ruimte? 

Philosophies

Hoe kan de verbeelding van ontwerpers bijdragen aan het ‘her-mythologiseren’ van een wrange realiteit? Kan niet-wetenschappelijk, magisch denken helpen om verschillende parallelle tijdsschalen beter te begrijpen?

Neuhaus.world

Bezoek de site en kijk door andere ogen naar de wereld. Word deel van Neuhaus door je eigen foto’s te uploaden en deel jouw versie van de clip met vrienden!

Ecologies

Hoe kunnen mensen en niet-mensen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid? Kan zulke gelijkwaardigheid juridisch worden vormgegeven op een manier die leidt tot ecologische regeneratie?  
 

Time

Wat kunnen we leren wanneer we ingewikkelde vraagstukken benaderen vanuit een besef van meer dan menselijke tijd? Hoe kunnen we ons leren inrichten voor een tijdsspanne van geologische of zelfs kosmische schaal?

Gerrit Rietveld Academie designLAB

‘Ontwerpen is geen beroep maar een houding!’ - László Moholy-Nagy 

Neulab

Hoe zouden we de wereld opnieuw kunnen verbeelden als we een uitwisseling aangaan met het onbekende?

Aquarian Gardens

“Other animals, in a constant and mostly unmediated relation with their sensory surroundings, think with the whole of their bodies.” (David Abram, Becoming Animal: An Earthly Cosmology)

Premium Connect

De ‘information super highway’ zou zijn oorsprong net zo goed kunnen vinden in Afrikaanse spiritualiteit.

Everything

Wie of wat je ook moge zijn, of waar je je dan ook bevindt, jij vormt het middelpunt – dat is het spel.

Sacred Hill

Kun je op pelgrimstocht naar een virtueel object? Hoe zou het leven van mensen (en niet-mensen) eruit zien als ze in de toekomst in een volledig virtuele werkelijkheid zouden bestaan? Zouden ze daar dan spiritualiteit en religieuze ervaringen kennen?

Border Objects

Het Collectief, dat bestaat uit masterstudenten van de Design Academy Eindhoven, onderzoekt aan de hand van een aantal installaties in Neuhaus alternatieve benaderingen van de dynamiek tussen mens en niet-mens.