Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Learning from Deep Time is een presentatie waarin verschillende kunstenaars ingaan op meer dan menselijke tijdsschalen en hun invloed op het denken over kennisproductie en -verwerving.

Als denkers en makers zich tot dergelijke schalen willen verhouden zullen ze inter-, cross- en transdisciplinair te werk moeten gaan. In het kader van een langer lopend onderzoekstraject naar thema’s als deep time en het antropoceen richt het Belgische kunstencentrum Z33 zich in samenwerking met het internationale netwerk Nuclear Culture in het bijzonder op ‘nucleaire tijd.’ De door mensen veroorzaakte aanwezigheid van radioactiviteit in de bodem en de atmosfeer duurt zodanig lang dat die de menselijke tijdsbeleving ver te boven gaat. Kunstenaars Alexis Destoop, Andy Weir en Jon Stam verbeelden in opdracht van Z33/Studio Time mogelijke wisselwerkingen die voortkomen uit de botsing tussen menselijke en niet-menselijke tijd die hier het gevolg van is.