Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Extended Senses in het Curriculum van Neuhaus

Activiteiten in het kader van deze leerlijn

Dwars door de ruimtes en het programma van Neuhaus zijn aan de hand van enkele overkoepelende thema’s afzonderlijke routes uitgezet. De ‘leerlijnen’ geven de deelnemer de kans te ontdekken hoe het gekozen onderwerp zich in meerdere programma’s op telkens andere manieren manifesteert, en hoe het zich met andere leerlijnen verbindt.