Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De leerlijn Time Worlds vraagt wat er te leren valt van de meer-dan-menselijke tijdschalen om zo een begrip te vormen van wat het betekent om een meer-dan-menselijke wereld te bewonen.

Time Worlds in het Curriculum van Neuhaus

Activititeiten in het kader van deze leerlijn

Dwars door de ruimtes en het programma van Neuhaus zijn aan de hand van enkele overkoepelende thema’s afzonderlijke routes uitgezet. De ‘leerlijnen’ geven de deelnemer de kans te ontdekken hoe het gekozen onderwerp zich in meerdere programma’s op telkens andere manieren manifesteert, en hoe het zich met andere leerlijnen verbindt.