Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Geven mensen om algen?

Algen zijn recentelijk uitgegroeid van onderbelichte, soms lastige hulpbronnen tot een veelbelovende hulpbron voor de bio-economie van de toekomst. Ze zijn de nieuwe trend: algen leveren superfood, antioxidanten, biomaterialen, biobrandstoffen et cetera. Hoe kunnen we, nu algenkwekerijen in Europa hoogtij vieren, de gebruikelijke, op productie en kolonisering gerichte methoden van de mens bij het gebruik van natuurlijke hulpbronnen zien te vermijden? Hoe kunnen we interactie tussen de verschillende soorten bewerkstelligen? Hoe zou een algenkwekerij eruit moeten zien? Wat zijn zoal de materiële kwaliteiten van algen?

Geven mensen om algen?

Waar het leven in veel opzichten nog een mysterie is, leidt de zoektocht naar de oorsprong ervan ons terug tot de eerste eencellige blauwalgen, die 3,5 miljard jaar geleden in de oceanen verschenen. Algen gebruiken de energie van de zon voor fotosynthese, waarbij ze koolstofdioxide omzetten in organisch materiaal en als bijproduct zuurstof afgeven. Dankzij de continue activiteit van deze eerste algen werd de atmosfeer langzaam maar zeker rijker aan zuurstof, waardoor er complexere levensvormen konden ontstaan. Meercellige organismen, planten en dieren veroverden langzaam maar zeker de oceanen, het land en de lucht.

Algen zijn dan ook de ware grondleggers van het leven; ze zijn verantwoordelijk voor ruim 50 procent van de huidige zuurstofproductie op aarde en voor een groot deel van de koolstofopslag. Daarnaast staan ze aan de basis van de voedselketen. Dankzij de bijzondere methoden van symbiose die ze hebben ontwikkeld om samen te kunnen leven met andere soorten, gedijen algen in zowel zoet als zout water, alsook op de meest eigenaardige en extreme plekken op aarde.

Het is overduidelijk dat de mens – en al wat leeft – volkomen afhankelijk is van algen. Toch weten we nog altijd maar heel weinig over deze fascinerende organismen. Hoewel ze steeds vaker worden genoemd als redders van de planeet, zullen algen de mensheid hoogstwaarschijnlijk overleven. Wat kunnen we van ze leren, nu het nog kan? 

Nu het hoog tijd is na te denken over de vraag hoe wij als mensen willen samenleven met andere vormen van leven, onderzoeken we in dit project de rol van de alg als ambassadeur die ons op een andere manier naar de wereld laat kijken.

Algen workshop serie

Dit is de laatste workshop in een serie van drie. In deze drie workshops bestuderen we de geschiedenis en de rol van algen op aarde, stellen we onze menselijke kijk op de wereld op de proef en onderzoeken we mogelijke nieuwe relaties met deze organismen. In elke sessie zal een gastspreker een specifiek onderwerp uitlichten en deelnemers stimuleren om meer-dan-menselijke werelden te verkennen.

Workshop 1 – De geschiedenis van de wereld vanuit het perspectief van de alg 
04/09 - 10.00 - 16.00

Workshop 2 – Het Algenmanifest
05/09 - 15.00 - 19.00

Johanna Weggelaar

Johanna Weggelaar studeerde algemene engineering en werkte drie jaar in wind- en zonne-energie in Frankrijk, voordat ze zich richtte op culturele historie. Met deze combinatie van achtergronden, werkt Weggelaar nu aan projecten die zich op de grens bevinden van deze disciplines, met als doel om dialogen tussen verschillende expertisegebieden, culturen en werkpraktijken te creëren. Sinds 2013 werkt ze in Nederland, waar ze aan verschillende internationale tentoonstellingen heeft deelgenomen, gecureerd en geproduceerd die een kritische reflectie bieden op technologie, maatschappij en milieu. In 2017 startte Johanna Weggelaar bij Atelier Luma als projectleider voor het 'Algae Platform'. Naast haar werk voor Atelier Luma onderzoekt ze hoe nieuwe narratieven en alternatieve methodologieën te creëren zijn in de context van klimaatcrisis. 

Katharina Duran

Katharina Duran heeft gewerkt als onderzoeker op het gebied van biotechnologie, voeding en bio-economie voor verschillende start-ups, universiteiten en NGO’s. Momenteel is ze PhD kandidaat aan de Wageningen Universiteit, waar ze biochemie en de cultivering van eetbare champignon Agaricus Bisporus onderzoekt.

datum
12/09/2019
tijd
13:00 – 17:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Gratis deelname, graag reserveren via Tickets