Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Als studenten bouwkunde aan de TU Delft richtten zij de studiegroep ‘Architectuur en Antroposofie’ op. Ze organiseerden tijdens hun studie en daarna bijeenkomsten over de integratie der kunsten en de relatie tussen ruimte, natuur en mens, en zetten verbeeldingskracht en creativiteit in hun ontwerppraktijk centraal. Ze waren onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van vrije scholen en bio-dynamische werkboerderijen die in deze periode werden opgericht. Ze behoorden tot de pioniers van duurzaam en gezond bouwen in Nederland en waren betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de eerste ecologische woonwijken in Nederland. Het hoofdkantoor van de ING Groep (1980-1984), de voormalig Nederlandsche Middenstandsbank (NMB), van Alberts en Van Huut staat bekend als de grote doorbraak van organische architectuur in Nederland.

Dit programma sluit aan bij het Neuhaus curriculum waarin alternatieve manieren van onderwijs centraal staan en waarin wordt nagedacht over het beheren, verspreiden, delen en praktiseren van meer-dan-menselijke kennis.

Een ecologische benadering van architectuur staat ook centraal in het programma Total Space van het Jaap Bakema Study Centre. Het idee van een ‘totale ruimte’, afkomstig van architect Jaap Bakema, stond voor een relationele benadering van de mens en zijn omgeving.

Mini-symposium

Tijdens dit mini-symposium komt een aantal architecten en andere betrokkenen aan het woord. Aan de hand van vier thema’s (de integratie der kunsten, natuur & ecologie, zintuigen en participatie & sociale ecologie) wordt gesproken over wat organische architectuur betekende, wat hun inspiratiebronnen waren, waar hun werken toe hebben geleid en wat daar enkele decennia later de betekenis van is.

Dit mini-symposium is onderdeel van een reeks door Het Nieuwe Instituut georganiseerde bijeenkomsten waarin de ontwikkeling en geschiedenis van de organische architectuur in Nederland in kaart worden gebracht en de betekenis daarvan wordt geduid. In dit symposium gaat het enerzijds om het ontrafelen en ontleden van een verleden en tegelijk om de vraag hoe deze geschiedenis de vraagstukken van nu kan belichten.

Van een aantal architecten hoopt Het Nieuwe Instituut werk te acquireren. Om grip te krijgen op het aangeboden materiaal en op de manier waarop dit binnen het verzamelbeleid van Het Nieuwe Instituut past, is dit symposium georganiseerd.

datum
12/09/2019
tijd
14:00 – 17:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Standaard€ 7,50
Studenten, CJP, Vrienden en Members van Het Nieuwe Instituut€ 3,75