Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Other Voices richt zich op manieren van leven die niet alleen de menselijke wereldorde uitdagen, maar ook al het ‘kenbare’. Het thema biedt een perspectief op hoe we manieren van leven kunnen voorstellen volgens een meer dan menselijke logica. In tegenstelling tot de lichamen waarin ze huizen, zijn stemmen dwalend. In deze workshop gaan we in gesprek met de stemmen van culturen - zowel in een seculiere als religieuze context - die spreken vanuit het heden, van het verleden en zelfs uit de dood. We verkennen de stem via echte, virtuele, digitale, juridische en fictieve lichamen. We zullen de stem van de kunstenaar opnieuw beschouwen in het ‘post-menselijk’ kader, en de stem als middel van menselijke vertegenwoordiging opnieuw op waarde schatten nu verondersteld wordt dat het concept 'mens' in crisis is.

Other Voices is onderdeel van een nieuw onderzoeksproject dat voortkomt uit de MA Master of Voice (Sandberg Institute Amsterdam, 2016-2018), waarin kunst, onderwijs, filosofie en activisme worden gecombineerd om te kijken naar de (menselijke) stem omdat deze ononderbroken verbonden is met het lichamelijke en het sociale, dat wil zeggen, de lichamen waardoor we spreken. Door het onderzoeken van archieven, tradities, getuigenissen, cases, verhalen en non-conformistische manieren van leven, is dit onderzoek gericht op het naar voren brengen van 'stemmen' als inspiratie en als materiaal voor het verkennen van de artistieke conditie, begrepen als een positie van radicaliteit van eenieder met de wereld.

Programma

Workshops, lezingen en presentaties van: Rana Hamadeh, Nissa Nishikawa, Jamila Johnson-Small/ /Last Yearz Interesting Negro, Karima Boudou, Tarek Lakhrissi.
Course leader: Lisette Smits (Master of Voice)

Dag 1, 27 augustus 2019
Outside the law: The Saint
We houden ons – van Jeanne d’ Arc tot Chelsea Manning – onder meer bezig met  vormen van terugtrekking en ontwenning; met (bewuste) stiltes; “het recht op ondoorzichtigheid” (Glissant); en we verdiepen ons in  taal en het leven volgens een ‘buitenmenselijke’ logica.

Dag 2, 28 augustus 2019
Outlaw: The Witch
Waarom doen sommige stemmen er meer toe dan andere stemmen?” We bestuderen de systematische buitensluiting van lichamen en identiteiten die zich niet conformeren – waarbij we putten uit feministische theorie, critical race theorieën de theorie rond gender positioning

Dag 3, 29 augustus 2019
Fuck the Law: The Accomplice
Op de derde dag vragen we ons af: “Hoe ondermijnen we het systeem waar we aan gebonden zijn, aan vast zitten, en dat ons onderwerpt?” We bestuderen politieke theorieën van abolitionisten die in hun werk de afschaffing van gevangenissen bepleiten, we lezen ‘transgressieve’ bewust normoverschrijdende of aanstootgevende fictie en verdiepen ons in andere manieren van denken die je zou kunnen typeren als ‘conspiracies without plot’.

Dag 4, 30 augustus 2019
Publieksprogramma en presentaties van deelnemers

 

Lisette Smits

Lisette Smits is opgeleid als kunstenaar en werkt als curator en educator. Sinds 2015 is zij bezig met een onderzoek naar het gebruik van de menselijke stem als middel en/of als medium van een artistieke praktijk. Als eerste uitkomst resulteerde dit onderzoek in de tijdelijke MA opleiding Master of Voice (2016-2018). Dit programma focust op de menselijke stem, en alle sociale, culturele en technologische gedaanten ervan, en bevraagt de prominente rol van de stem in onze postindustriële maatschappij.

datum
27/08/2019
tot
30/08/2019
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Standaard€ 150
Studenten, CJP, Vrienden en Members van Het Nieuwe Instituut€ 100