Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Nu we voortdurend worden geconfronteerd met een overdaad aan gegevens en kennis, moeten mensen op zoek naar alternatieve manieren van leren en begrijpen. Onder begeleiding van kunstenaar en ontwerper Wael El Allouche leren de deelnemers aan deze bijeenkomst verschijnselen om zich heen beter te begrijpen aan de hand van zelfgemaakte ‘tastbare data’. Ze vragen zich af of kennis tastbaar kan worden gemaakt, of informatie een materiële gedaante heeft en hoe die zich verhoudt tot z’n eigen betekenis.

Deze bijeenkomst leert je als deelnemer met een ‘materiële blik’ kijken naar fenomenen om je heen, zodat je de verhalen die ze te vertellen hebben op een heel nieuwe manier leert kennen. De werkwijze van El Allouche manoeuvreert tussen disciplines door en bestaat uit een combinatie van feitenkennis en technologie met filosofische en poëtische inzichten. Zijn projecten zijn eigenlijk natuur- en geesteswetenschappelijke studies, maar dan vermomd of vertaald als kunst. Hij zoekt naar verrassende dwarsverbanden op basis van verzamelingen (digitale) data. Door fenomenen en objecten te digitaliseren probeert de ontwerper er grip op te krijgen, om ze vervolgens weer te kunnen reconstrueren in een kunstwerk. Op het moment ontwikkelt hij bijvoorbeeld een eigen wetenschappelijk instrument om zwakke maar alomtegenwoordige lichtstralen mee te meten – en zo hun context weer te leren begrijpen.

Wael El Allouche

Wael El Allouche studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst Maastricht en de designafdeling van de Gerrit Rietveld Academie, werkte onder meer als stagiair in de werkplaatsen van Vincent de Rijk en Rob Voerman en was in 2015 betrokken bij de ‘docubition’ over plastic van Het Nieuwe Instituut.

datum
11/09/2019
tijd
13:00 – 17:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

DEZE ACTIVITEIT IS HELAAS GEANNULEERD