Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Neuhaus

Het Nieuwe Instituut wil in het voorjaar van 2019 onder de vlag van Neuhaus een exploratieve bijdrage leveren aan de festiviteiten die zijn gepland rond het jubileum van het Bauhaus.

Deze opleiding voor beeldend kunstenaars, ambachtslieden en architecten van 1919 tot 1932 die eerst te Weimar en later te Dessau was gevestigd, introduceerde een manier van onderwijs die nog nooit eerder was vertoond. De studenten dienden hun eigen creativiteit te onderzoeken door te werken met de meest uiteenlopende materialen en streefden naar een architectuur met maatschappelijke impact.

De specifieke condities en opdracht van toen vormen aanleiding voor Het Nieuwe Instituut om kritisch te reflecteren op de huidige opdracht van design en het type ontwerpers en ontwerp dat daaruit voort zou kunnen komen. Dit volgt de aspiraties van het instituut dat sinds zijn oprichting in 2013 nadrukkelijk meer wil zijn dat een erfgoedinstelling en platform voor representatie, namelijk een generator van nieuwe vormen van kennisproductie, -visualisatie en –deling.

Neuhaus moet ruimte gaan bieden aan een gevarieerd programma dat in samenwerking met academies, ontwerpers en Rotterdamse en internationale culturele instellingen tot stand zal komen.

12/04 – 15/09/2019

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam