Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Neuhaus organiseert vier maanden lang een dynamisch curriculum in samenwerking met academies, ontwerpers, kunstenaars, theatermakers, machines, chef-koks, uitvinders, onderzoekers, algoritmes, activisten en buurtbewoners.

2019
19
Mei
19/05/2019 – 15/09/2019
 

Om op een gezonde planeet door te leven hebben we andere kennis die niet altijd vertrekt vanuit de mens. Onderzoek deze 'meer-dan-menselijke kennis' samen als ontwerpers van de toekomst.

2019
19
Mei
19/05/2019 – 15/09/2019
Het Nieuwe Instituut

Kunstenaar Annika Kappner neemt bezoekers in een geleide meditatie mee op een verkenning van de (biologische) diversiteit en complexiteit van De Nieuwe Tuin.

2019
27
Jun

De collectieve onderzoekspraktijk Schemas of Uncertainty onderzoekt de relatie tussen voorspellen en dicteren. Gekeken wordt hoe de notie ‘voorspelling’ zich van een historisch fenomeen naar een techno-kapitalistische actualiteit ontwikkelde, en hoe onzekerheid als generatieve ruimte voor een veelvoud aan toekomsten kan worden ingezet.

2019
27
Jun

Het boek Schemas of Uncertainty bevat een verzameling bijdragen waarin verschillende vormen en benaderingen worden gebruikt om de relatie tussen predictie – het voorspellen – en prescriptie – het vóórschrijven – te verkennen. In het boek worden de effecten van prescriptieve technologie op de verbeelding van mogelijke toekomsten beschreven – toekomsten die niet gebaseerd zijn op technologische vooruitgang. 

2019
30
Jun
11:00 – 16:00
 

Scale Travel reizen maken het mogelijk om de meest uiteenlopende belichaamde ervaringen te beleven door tijd en ruimte heen. Ze stellen ons voor aan onze meest intieme buren: van de microben die in ons lichaam leven tot aan de sterren waarvan het licht  de aarde beschijnt.

2019
30
Jun
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Joëlle Hoogendoorn. Zij neemt u mee vanuit haar eigen visie als kunstenaar en museumdocent.

2019
04
Jul
04/07/2019 – 10/11/2019
Het Nieuwe Instituut

In de tentoonstelling Malware, samengesteld door Bas van de Poel en Marina Otero Verzier, staan de meest beruchte computervirussen centraal. Deze vormen het uitgangspunt voor een verkenning van vragen over veiligheid, oorlogsvoering en geopolitiek in tijden van snelle technologische ontwikkeling.

2019
04
Jul

In deze rondetafelbijeenkomst in samenwerking met Z33, Huis voor Hedendaagse Kunst vormt het zogeheten ‘Nucleaire Antropoceen’ het uitgangspunt voor een conversatie over uiteenlopende strategieën voor het verwerken van kernafval in Nederland, over hoe moeilijk het is om besmette locaties duidelijk te markeren voor toekomstige generaties en welke uitdagingen er schuilen in het ontwerpen van een infrastructuur voor de deep future.

2019
05
Jul

Bauhaus vormde een pedagogische vertolking van ‘het moderne’ waarmee een nieuwe wereld tot stand zou kunnen worden gebracht. School for the Apocalypse bestudeert in het kader van de viering van het honderdjarig jubileum van het Bauhaus hoe een curriculum voor posthumaan leven en ontwerpen er in deze tijd uit zou kunnen zien.

2019
06
Jul

In een kubieke meter lucht kunnen maar liefst honderdduizenden individuele micro-organismen zweven die van belang zijn voor onder meer het zuurstofgehalte. De proefopstelling Aerobiome poogt grip te krijgen op deze deeltjes door ze allereerst zichtbaar te maken.

2019
07
Jul
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Nevill Mitchell Martins. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als muziekliefhebber, futurist en community director

2019
12
Jul

In deze derde bijeenkomst in een serie werkgroepen in de aanloop naar de oprichting van een zoöp worden de uitkomsten van de voorgaande sessie vertaald naar de ontwikkeling van een prototype voor het meetinstrument waarmee een dergelijke coöperatie van mensen en collectieve lichamen van niet-mensen kan worden gemonitord.

2019
13
Jul

Na de Cloud kwam de mist. Met de introductie van een nieuwe metafoor voor het computertijdperk wordt ook de mythische figuur ‘Eliza Ludd’ voor het eerst sinds het negentiende-eeuwse verzet van de luddieten weer opgegraven en nieuw leven ingeblazen.

2019
14
Jul
12:30 – 17:00
 

De krachtige Japanse drukpuntmassage Shiatsu brengt deelnemers van Neuhaus weer in contact met hun lichaamsbewustzijn. Joost van Veen ziet de transformerende werking van Shiatsu als een intrigerend alchemistisch proces.

2019
14
Jul
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Pia Canales. Zij neemt u mee door de academie vanuit haar eigen visie als professioneel observator en nieuwsgierige kunstliefhebber.

2019
17
Jul

Leer door middel van selectieve auditieve aandacht in het “nu” aanwezig te zijn. In deze workshop leren deelnemers onder begeleiding van Bennet Edwin Kruit hun focus en bewustzijn in relatie tot geluid te versterken, waardoor een verbinding met het hele continuüm van de ruimte en tijd kan plaatsvinden. Pauline Oliveros en haar praktijk van het diepe luisteren vormde de inspiratie voor deze workshop.

2019
20
Jul

De Amenti Gathering biedt samenkomst, connectie, uitwisseling, wijsheid en liefde, waarmee we onszelf en de wereld beter leren begrijpen en kunnen uitbreiden, verbreden en verdiepen. Gastsprekers en kunstenaars delen hun kennis over het thema van de avond met de aanwezigen. Kom, leer, geniet, deel en verdiep!

2019
21
Jul
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Sven Jansse. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als architect, fotograaf en kunstenaar.

2019
27
Jul
11:30 – 12:00
 

Volgens verschillende scheppingsverhalen en theorieën is het leven op aarde ontstaan uit een zogenaamde oersoep. Tijdens een performance neemt componist en theatermaker Gerjan Piksen deelnemers door middel van geleide meditatie en een ruiscompositie mee in een ervaring van deze oersoep.

2019
28
Jul
12:30 – 17:00
 

De krachtige Japanse drukpuntmassage Shiatsu brengt deelnemers van Neuhaus weer in contact met hun lichaamsbewustzijn. Joost van Veen ziet de transformerende werking van Shiatsu als een intrigerend alchemistisch proces.

2019
28
Jul
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Bas van der Kruk. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als performer, schrijver en kunstenaar.

2019
03
Aug

In de performatieve lezing What Doesn’t Kill You onderzoekt Inès Leverrier Péborde de notie van gifstoffen. Door een eeuwenoud wondermiddel te reconstrueren en te combineren met afbeeldingen, voorwerpen, mythen en anekdotes uit heden en verleden, laat ze zien hoe de betekenis van gif zich door de tijd heen heeft ontwikkeld.

2019
04
Aug
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Sven Jansse. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als architect, fotograaf en kunstenaar.

2019
10
Aug

In een kubieke meter lucht kunnen maar liefst honderdduizenden individuele micro-organismen zweven die van belang zijn voor onder meer het zuurstofgehalte. De proefopstelling Aerobiome poogt grip te krijgen op deze deeltjes door ze allereerst zichtbaar te maken.

2019
11
Aug
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Pia Canales. Zij neemt u mee door de academie vanuit haar eigen visie als professioneel observator en nieuwsgierige kunstliefhebber.

2019
11
Aug

Sugar: A Cosmology is een interactief  onderzoeksproject dat vanuit het perspectief van de suiker een rhizomatische alternatieve geschiedenis van de moderniteit en het daarmee verbonden kolonialisme probeert te ontwikkelen.

2019
14
Aug

Leer door middel van selectieve auditieve aandacht in het “nu” aanwezig te zijn. In deze workshop leren deelnemers onder begeleiding van Bennet Edwin Kruit hun focus en bewustzijn in relatie tot geluid te versterken, waardoor een verbinding met het hele continuüm van de ruimte en tijd kan plaatsvinden. Pauline Oliveros en haar praktijk van het diepe luisteren vormde de inspiratie voor deze workshop.

2019
16
Aug

Bauhaus vormde een pedagogische vertolking van ‘het moderne’ waarmee een nieuwe wereld tot stand zou kunnen worden gebracht. School for the Apocalypse bestudeert in het kader van de viering van het honderdjarig jubileum van het Bauhaus hoe een curriculum voor posthumaan leven en ontwerpen er in deze tijd uit zou kunnen zien.

2019
17
Aug

De Amenti Gathering biedt samenkomst, connectie, uitwisseling, wijsheid en liefde, waarmee we onszelf en de wereld beter leren begrijpen en kunnen uitbreiden, verbreden en verdiepen. Gastsprekers en kunstenaars delen hun kennis over het thema van de avond met de aanwezigen. Kom, leer, geniet, deel en verdiep!

2019
18
Aug
12:30 – 17:00
 

De krachtige Japanse drukpuntmassage Shiatsu brengt deelnemers van Neuhaus weer in contact met hun lichaamsbewustzijn. Joost van Veen ziet de transformerende werking van Shiatsu als een intrigerend alchemistisch proces.

2019
18
Aug
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Nevill Mitchell Martins. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als muziekliefhebber, futurist en community director

2019
23
Aug

Bauhaus vormde een pedagogische vertolking van ‘het moderne’ waarmee een nieuwe wereld tot stand zou kunnen worden gebracht. School for the Apocalypse bestudeert in het kader van de viering van het honderdjarig jubileum van het Bauhaus hoe een curriculum voor posthumaan leven en ontwerpen er in deze tijd uit zou kunnen zien.

2019
24
Aug

Kunstenaar Annika Kappner neemt bezoekers in een geleide meditatie mee op een verkenning van de biologische diversiteit en rijkdom van De Nieuwe Tuin. Ze nodigt hen uit om met al hun zintuigen te ervaren uit welke hybride en soms zelfs paradoxale elementen het milieu is opgebouwd en om een verbinding aan te gaan met hun eigen directe omgeving.

2019
25
Aug
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Joëlle Hoogendoorn. Zij neemt u mee vanuit haar eigen visie als kunstenaar en museumdocent.

2019
27
Aug

Other Voices is een vierdaagse workshop gewijd aan 'andere stemmen' - verloren, gemarginaliseerde, teruggetrokken of anderszins onderdrukte stemmen uit het verleden, het heden en de toekomst. Wat, en waar, zijn (waren) dissidente stemmen die zich verzetten tegen hegemonische machtsstructuren en rolbevestigende sociale beperkingen? Hoe inspireren en stimuleren 'andere stemmen' ons om ons op andere manieren in te denken wat verzet zou kunnen zijn?

2019
01
Sep

Sugar: A Cosmology is een interactief  onderzoeksproject dat vanuit het perspectief van de suiker een rhizomatische alternatieve geschiedenis van de moderniteit en het daarmee verbonden kolonialisme probeert te ontwikkelen.

2019
01
Sep
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Bas van der Kruk. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als performer, schrijver en kunstenaar.

2019
04
Sep

(Workshop)

Proxies on Trial zet alledaagse objecten in de beklaagdenbank. Ze worden beschuldigd van 'misdaden' als klimaatverandering, financiële crisis of jarennegentigmuziek. Het resultaat is een fictief debat over de omgang met complexe gevallen van (deels niet-menselijk) collectief auteurschap.

2019
05
Sep

(Performance)

Proxies on Trial zet alledaagse objecten in de beklaagdenbank. Ze worden beschuldigd van 'misdaden' als klimaatverandering, financiële crisis of jarennegentigmuziek. Het resultaat is een fictief debat over de omgang met complexe gevallen van (deels niet-menselijk) collectief auteurschap.

2019
06
Sep

House of Being en Neuhaus introduceren gezamenlijk hun School for the Apocalypse. Bauhaus vormde een pedagogische vertolking van ‘het moderne’ waarmee een nieuwe wereld tot stand zou kunnen worden gebracht. School for the Apocalypse bestudeert in het kader van de viering van het honderdjarig jubileum van het Bauhaus hoe een curriculum voor posthumaan leven en ontwerpen er in deze tijd uit zou kunnen zien.

2019
06
Sep

Luister anders naar de stad. Tijdens deze wandeling door Rotterdam laat PolakVanBekkum je ervaren hoe het is om te luisteren met oren die ver van elkaar af staan. Een ruimtelijke ervaring zoals grote objecten in de stad die zouden kunnen hebben: als een andere werkelijkheid.

2019
07
Sep

Luister anders naar de stad. Tijdens deze wandeling door Rotterdam laat PolakVanBekkum je ervaren hoe het is om te luisteren met oren die ver van elkaar af staan. Een ruimtelijke ervaring zoals grote objecten in de stad die zouden kunnen hebben: als een andere werkelijkheid.

2019
08
Sep

De Amenti Gathering biedt samenkomst, connectie, uitwisseling, wijsheid en liefde, waarmee we onszelf en de wereld beter leren begrijpen en kunnen uitbreiden, verbreden en verdiepen. Gastsprekers en kunstenaars delen hun kennis over het thema van de avond met de aanwezigen. Kom, leer, geniet, deel en verdiep!

2019
08
Sep
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Joëlle Hoogendoorn. Zij neemt u mee vanuit haar eigen visie als kunstenaar en museumdocent.

2019
12
Sep

Mini-symposium over organische architectuur, vanuit historisch en actueel perspectief. Een gesprek met een groep architecten, kunstenaars en landschapsarchitecten die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bijeenkomsten organiseerden over architectuur, natuur en kunst.

2019
14
Sep

Luister anders naar de stad. Tijdens deze wandeling door Rotterdam laat PolakVanBekkum je ervaren hoe het is om te luisteren met oren die ver van elkaar af staan. Een ruimtelijke ervaring zoals grote objecten in de stad die zouden kunnen hebben: als een andere werkelijkheid.

2019
14
Sep

Luister anders naar de stad. Tijdens deze wandeling door Rotterdam laat PolakVanBekkum je ervaren hoe het is om te luisteren met oren die ver van elkaar af staan. Een ruimtelijke ervaring zoals grote objecten in de stad die zouden kunnen hebben: als een andere werkelijkheid.

2019
15
Sep

Kunstenaar Annika Kappner neemt bezoekers in een geleide meditatie mee op een verkenning van de biologische diversiteit en rijkdom van De Nieuwe Tuin. Ze nodigt hen uit om met al hun zintuigen te ervaren uit welke hybride en soms zelfs paradoxale elementen het milieu is opgebouwd en om een verbinding aan te gaan met hun eigen directe omgeving.

2019
15
Sep
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Sven Jansse. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als architect, fotograaf en kunstenaar.

Afgelopen activiteiten

2019
23
Jun
14:00 – 17:00
 

Scale Travel reizen maken het mogelijk om de meest uiteenlopende belichaamde ervaringen te beleven door tijd en ruimte heen. Ze stellen ons voor aan onze meest intieme buren: van de microben die in ons lichaam leven tot aan de sterren waarvan het licht  de aarde beschijnt.

2019
23
Jun
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Bas van der Kruk. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als performer, schrijver en kunstenaar.

2019
20
Jun

Het trainen en vieren van de fantasie, daarover gaat Neuhaus Affenkäfig. Tijdens deze driedaagse fantasietraining koppel je jezelf los van je dagelijkse realiteit en start je gezamenlijk een proces van heruitvinden. Via een serie van beproevingen, meditatieve technieken, intensieve oefeningen en masterclasses activeer je jouw unieke scheppende kracht en ontdek je met elkaar mogelijke nieuwe manieren van (samen)zijn.

2019
20
Jun

De collectieve onderzoekspraktijk Schemas of Uncertainty onderzoekt de relatie tussen voorspellen en dicteren. Gekeken wordt hoe de notie ‘voorspelling’ zich van een historisch fenomeen naar een techno-kapitalistische actualiteit ontwikkelde, en hoe onzekerheid als generatieve ruimte voor een veelvoud aan toekomsten kan worden ingezet.

2019
16
Jun
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Sven Jansse. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als architect, fotograaf en kunstenaar.

2019
16
Jun
13:00 – 17:00
 

Scale Travel reizen maken het mogelijk om de meest uiteenlopende belichaamde ervaringen te beleven door tijd en ruimte heen. Ze stellen ons voor aan onze meest intieme buren: van de microben die in ons lichaam leven tot aan de sterren waarvan het licht  de aarde beschijnt.

2019
15
Jun

Het trainen en vieren van de fantasie, daarover gaat Neuhaus Affenkäfig. Tijdens deze driedaagse fantasietraining koppel je jezelf los van je dagelijkse realiteit en start je gezamenlijk een proces van heruitvinden. Via een serie van beproevingen, meditatieve technieken, intensieve oefeningen en masterclasses activeer je jouw unieke scheppende kracht en ontdek je met elkaar mogelijke nieuwe manieren van (samen)zijn.

2019
14
Jun

Het trainen en vieren van de fantasie, daarover gaat Neuhaus Affenkäfig. Tijdens deze driedaagse fantasietraining koppel je jezelf los van je dagelijkse realiteit en start je gezamenlijk een proces van heruitvinden. Via een serie van beproevingen, meditatieve technieken, intensieve oefeningen en masterclasses activeer je jouw unieke scheppende kracht en ontdek je met elkaar mogelijke nieuwe manieren van (samen)zijn.

2019
13
Jun

Onze planeet wordt bedreigd door de enorme roofbouw die de mens pleegt op de natuur. In de exacte wetenschap en geesteswetenschappen beschouwden we - tot zeer recent - de natuur als hulpbron in plaats van als partner. Kasia Molga en Erik Overmeire van World Wilder Lab geloven dat geen inspanning te groot of te klein is om dit te veranderen en dat storytelling (in uiteenlopende vormen) een krachtig middel is om ons opnieuw te verbinden met de levende wereld.

2019
13
Jun

De collectieve onderzoekspraktijk Schemas of Uncertainty onderzoekt de relatie tussen voorspellen en dicteren. Gekeken wordt hoe de notie ‘voorspelling’ zich van een historisch fenomeen naar een techno-kapitalistische actualiteit ontwikkelde, en hoe onzekerheid als generatieve ruimte voor een veelvoud aan toekomsten kan worden ingezet.

2019
12
Jun

Leer door middel van selectieve auditieve aandacht in het “nu” aanwezig te zijn. In deze workshop leren deelnemers onder begeleiding van Bennet Edwin Kruit hun focus en bewustzijn in relatie tot geluid te versterken, waardoor een verbinding met het hele continuüm van de ruimte en tijd kan plaatsvinden. Pauline Oliveros en haar praktijk van het diepe luisteren vormde de inspiratie voor deze workshop.

2019
09
Jun
14:00 – 15:00
 

Ontdek Neuhaus in een Sunday Stroll met Nevill Mitchell Martins. Hij neemt u mee door de academie, vanuit zijn eigen visie als muziekliefhebber, futurist en community director

2019
30
Mei

GEANNULEERD

Een gletsjer is een eeuwenoud personage dat jaren aan kennis, ervaring en energie diep in de kern heeft opgeslagen. Kunstenaars Eva Bullens en Floortje Zonneveld zien de gletsjer, die Floortje als gids op Spitsbergen van dichtbij ervaart, als een symbool van traagheid en archivering. Hoe zou het voelen om onderdeel te zijn van de natuur, zoals een gletsjer of een tuin? Zij nemen je mee op een ontdekkingstocht door De Nieuwe Tuin en nodigen je uit om je perspectief op je leefomgeving te kantelen.

2019
23
Mei

In de workshop onder leiding van het kunstenaarsduo Arvid&Marie leren burgers over het debat rond de rechten van machines, het belang hiervan en de critici. Vanuit een juridische en performatieve benadering vervaardigen deelnemers klachten en verweerschriften die leiden naar een ontwerp voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Machine.

2019
18
Mei
10:00 – 18:00
Het Nieuwe Instituut

Neuhaus begint de vier maanden durende periode als academie voor meer-dan-menselijke kennis op zaterdag 18 mei 2019 met een symposium dat de centrale thema's en vragen van het curriculum invoelbaar maakt. Het voorziet Neuhäusler alvast van de eerste tools in hun meer dan menselijke instrumentarium!

2019
02
Mei

Als onderdeel van het meerjarig onderzoek van Het Nieuwe Instituut naar burn-out en uitputting op uiteenlopende schalen, verkent dit programma hoe gesproken woord en collectief luisteren een tegenwicht kunnen bieden aan de alomtegenwoordigheid van beeld, en de toenemende druk op het lichaam als performer. Tijdens deze eerste avond luisteren we naar een audio van professor Anna Lowenhaupt Tsing, die voorleest uit haar boek The Mushroom at the End of the World.

 

2019
01
Mei
01/05/2019 – 05/05/2019
Het Nieuwe Instituut

Het TINY [BAU]HAUS van het Duits Verkeersbureau (DZT) en DUS Architects reist door Europa en strijkt in april neer bij Het Nieuwe Instituut. In het 3D-geprinte huisje kunnen bezoekers de drie Bauhauslocaties Weimar, Dessau en Berlijn met al hun zintuigen beleven. 

2019
25
Apr

Hoe leeft het functionalistische credo van het Bauhaus in de architectuur voort? En hoe verhoudt architectuur zich tot de menselijke maat? Deze vragen behandelen hedendaagse kunstenaars met verschillende cinematografische middelen.

2019
11
Apr

Honderd jaar geleden werd het ‘Staatliche Bauhaus’ door Walter Gropius in Weimar opgericht. Vanuit Duitsland groeide deze kunstacademie wereldwijd uit tot één van de invloedrijkste architectuur- en designstromingen van de 20e eeuw. Ter gelegenheid van het Bauhaus-jubileum heeft Germany Travel samen met DUS Architects een TINY [BAU]HAUS ontwikkeld, een voorproefje van de indrukwekkende hoeveelheid Bauhaus erfgoed in Duitsland.

2019
11
Apr
11/04/2019 – 23/04/2019
Het Nieuwe Instituut

Het TINY [BAU]HAUS van het Duits Verkeersbureau (DZT) en DUS Architects reist door Europa en strijkt in april neer bij Het Nieuwe Instituut. In het 3D-geprinte huisje kunnen bezoekers de drie Bauhauslocaties Weimar, Dessau en Berlijn met al hun zintuigen beleven. 

2019
09
Apr
09/04/2019 – 21/04/2019
 

Designing for Precarious Citizens is een research-by-design project van Future Makers, het expertise-centrum van Artez dat onderzoeks- en innovatieprojecten initieert die een bijdrage leveren aan een veerkrachtige, duurzame toekomst en een inclusieve samenleving. Startpunt van dit project is het werk van de Nederlandse architect Johan Niegeman, Niegeman probeerde een betere kwaliteit van de huisvesting voor de massa te ontwerpen, met name precaire groepen die in slechte omstandigheden leefden. 

2019
14
Mrt
19:30 – 21:00
 

‘Reading Matter’ onderzoekt de relatie tussen design en materie vanuit ecologische, historische en zintuigelijke perspectieven. Wat ligt ten grondslag aan het culturele verschil tussen materie en materiaal? En wat zijn de mogelijkheden voor niet-exploitatieve vormen van coëxistentie met de materiële wereld?

 

 

2019
14
Feb

Met zijn combinatie van zeer uiteenlopende kunstvormen, zoals schilderkunst, fotografie, film, architectuur, mode, product- en interieurdesign en textielkunst, wordt het Bauhaus nog steeds beschouwd als hét modelvoorbeeld van een ook technologisch vooruitstrevende moderne tijd. Met name de poging om de samenleving als geheel esthetisch vorm te geven, inspireert tot op de dag van vandaag kunstenaars over de hele wereld. Ook in het hedendaagse bewegende beeld wordt op verschillden manieren, rechtstreeks of associatief, verwezen naar het erfgoed van het Bauhaus.

 

2019
08
Feb

Tijdens Art Rotterdam Week 2019 geeft Hetty Berens, conservator van Huis Sonneveld, in het kader van het jubileumjaar Bauhaus 1919-2019 een lezing over de relaties tussen het Bauhaus en het Huis Sonneveld. Bij de inrichting van het huis in 1933 speelde het Bauhaus een bijzondere rol.

2019
07
Feb

Tijdens Art Rotterdam Week 2019 geeft Hetty Berens, conservator van Huis Sonneveld, in het kader van het jubileumjaar Bauhaus 1919-2019 een lezing over de relaties tussen het Bauhaus en het Huis Sonneveld. Bij de inrichting van het huis in 1933 speelde het Bauhaus een bijzondere rol.

2018
27
Nov
19:00 – 21:30
Het Nieuwe Instituut

Neuhaus en studenten Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen van de KABK in Den Haag organiseerden een kleinschalige, verbindende dineerbeleving, waarbij de genodigden werd gevraagd om hun zintuigen te 'herijken.' 

2018
21
Apr
11:00
ALCOVA Via Popoli Uniti, 11 20125 Milano

Het project Canteen Curriculum, te zien op de Salone del Mobile in Milaan in 2018, ging van start met een gemeenschappelijke manifestatie rond ontwerponderwijs.