Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Tijdens Redesigning the Designer reflecteren we onder meer op de uitkomsten van vier maanden Neuhaus en gaan we in gesprek over de mogelijke manieren waarop de ‘meer-dan-menselijke kennis’ die op deze tijdelijke academie centraal stond, zou kunnen landen in een toekomstig curriculum aan andere opleidingen. Hoe ziet de ideale ontwerper er vandaag de dag bijvoorbeeld uit? Hoe kan een gedecentraliseerde positie van de mens gestalte krijgen binnen het (ontwerp)onderwijs? Welke ondersteunende rol kan het nationale instituut voor architectuur, design en digitale cultuur daarin vervullen voor het veld, en meer in het bijzonder voor het onderwijs?

Experimenteren met onderzoek

Het Nieuwe Instituut ziet zichzelf, ook buiten de casus van het Neuhaus-project, dat we in het weekeinde van de onderwijsbijeenkomst afronden, als een proeftuin waar verschillende interne en externe betrokkenen kunnen experimenteren met onderzoek en methoden. Er ligt voor hen samen, ook van overheidswege, een gedeelde verantwoordelijkheid in het waarborgen van de impact van de ontwerpsector op maatschappelijke ontwikkelingen, de inbedding van sociaal-culturele kwesties in curricula en het klaarstomen van potentiële toekomstige opdrachtgevers voor het ontwerpaanbod van de toekomst. De formele en informele relaties die Het Nieuwe Instituut onderhoudt met verschillende stakeholders over de gehele breedte van het veld maakt het mogelijk om voortdurend in gesprek te blijven over de onderlinge rolverdeling.

Functionerend samenspel

De urgentie om in het licht van de planetaire burn-out van dit moment iets te veranderen aan de gangbare destructieve manieren van denken, samenleven, ontwerpen, produceren en consumeren wordt breed gevoeld. Verschillende kennispraktijken weten elkaar al te vinden in een noodgedwongen interdisciplinaire ontmoeting. Het ontbreekt dan ook niet aan een gemeenschappelijke inhoudelijke drijfveer, maar hoe zorgen we nu dat die vertaald wordt naar de praktijk: naar een functionerend samenspel tussen de samenleving, het ontwerpveld, het bedrijfsleven en de verschillende relevante opleidingen? Hoe definieer en ontwikkel je talent, wanneer je de maatstaven en de logica van een productiegerichte economie probeert te herschrijven?

datum
13/09/2019
tijd
14:00 – 17:00
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Deelname is gratis, maar een reservering is verplicht. Gebruikt u daarvoor de knop 'tickets' hieronder.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Willemijn Brakenhoff.