Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De school doet een beroep op  om een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar bouwstenen voor een curriculum voor het ‘Antropoceen’, of om precies te zijn: om mee te helpen zoeken naar passende manieren om in het ‘Antropoceen’ te leven, leren en sterven.

In de drie zomersessies zoeken we samen naar praktijken, instellingen, artefacten en pedagogische modellen die ons helpen om (weer) op een betekenisvolle manier in contact te komen met onze huidige omgeving. We ontwikkelen gezamenlijk de kaders waarbinnen het denken, het handelen en het engagement van de school zich zullen aftekenen wanneer deze door studenten die deelnemen aan de driedaagse summerschool in september vertaald worden in een reeks van maatschappelijke en artistieke interventies.

Three-day Summer School for the Apocalypse

Tijdens het driedaagse Apocalypse Camp, brengen studenten de bevindingen van de School for the Apocalypse in de praktijk. Vervolgens worden ze in de gelegenheid gesteld om interventies en projecten te ontwikkelen waarmee ze daar verder uitdrukking aan kunnen geven. Er kunnen maximaal 15 studenten meedoen, van wie het werk in november gepresenteerd wordt.

Het kamp zorgt voor een ervaringsgerichte leergemeenschap waar tijd wordt besteed aan persoonlijke en wereldlijke gesprekken over wat 'wij' belangrijk vinden. We gaan, gevoed door de kennis, kunde en ervaring van professionals in kunst, wetenschap en maatschappelijk engagement, op zoek naar manieren om deze onduidelijke en verontrustende tijden het hoofd te bieden.

datum
06/09/2019
tot
08/09/2019
taal
Nederlands
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Inschrijvingen voor deze sessies worden buiten Neuhaus buiten bijgehouden; RSVP via het contactformulier op de site van House of Being